Cookie- og Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vi tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, som fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Hovedstadenssportsklinik.dk
J.M. Thieles vej 1A, 1961 Frederiksberg C
CVR nummer: 19587177
Telefonnummer: 35 37 61 00
Mail: info@hsport.dk
Hjemmeside: hovedstadenssportsklinik.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Personoplysninger er alle slags informationer, der omhandler dig. 

Som patient hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, CPR-nummer, fødselsdato, helbredsoplysninger ifm. Behandlinger, telefonnummer, medlem af Sygeforsikring Danmark og eventuelle e-mail signaturoplysninger. 

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende oplysninger om dig: Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, telefonnummer og yderligere e-mail signaturoplysninger. 

Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved almindelige tilgang af indhold, hvis du f.eks. bestiller en tid.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

[??????]

Formål

Personoplysninger om patienter indsamles til følgende formål:

  • Behandling af din tidsbestilling
  • Fremsendelse af bekræftelse på din tid
  • Fremsendelse af påmindelse til din tid 

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

  • Behandling af vores køb

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at optimere vores services og indhold.
 

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. 

Dine data berigtiges

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette. 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en leverandør af it-løsning til opbevaring og behandling af data. Denne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail til andre formål vil kun ske såfremt du giver samtykke til dette. 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheden og immaterielle rettigheder. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtigheden består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser. 

Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. 

Cookies

Analytics

Vi bruger Google Analytics til at se din adfærd på vores hjemmeside, så vi kan se hvordan brugeroplevelsen på hjemmesiden kan gøres bedre.

Vores hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte på denne use, acceptere du vores brug af cookies, der får siden til at fungere.  Læs mere